Software Engineer

Definitie ‘Software Engineer’ bij BUILDING technology bv

 • De software technische aanspreekpartner ‘op kantoor en in het veld’ voor de interne organisatie, de klant en de eindgebruiker van onze producten, namens BUILDING technology bv.

Opleidingsniveau

 • Afgeronde technische MBO of HBO opleiding.
 • Affiniteit en ervaring met Gebouw Beheer Systemen.
  of
 • Ervaren PLC programmeur die interesse heeft in Gebouw Beheer Systemen.

          

Plaats in de organisatie

 • Werkzaam op de Software afdeling, hiërarchisch onder de Manager Uitvoering

Doel van de functie

Het ontwikkelen en produceren van:

 • Standaard- en procesgerichte programma strategieën voor regeltechnische systemen ten behoeve van gebouwgebonden installaties.
 • Visualisering van deze systemen in het Gebouw Beheer Systeem.
 • Seriële koppelingen zoals bijvoorbeeld Modbus, DALI en BACnet.
 • Klant specifieke applicaties.

Werk- en taakomschrijving op hoofdlijnen

 • Ontwikkelt en produceert programmatuur met de aanwezige engineeringstools.
 • Ontwikkelt en produceert applicaties aan de hand van de regeltechnische omschrijving in overleg met de Project Engineer, de Projectleider en/of de klant.
 • Bezoekt indien nodig projectlocaties en stelt systemen in overleg met de Field Service Engineer in bedrijf.
 • Stelt binnen het aangegeven format een korte doelmatige schriftelijke rapportage op van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Is alert op mogelijk meerwerk in de projecten en motiveert de klant daartoe.
 • Staat voor de doelstellingen van BUILDING technology met betrekking tot ons technisch imago en klanttevredenheid; signaleert aandachtpunten daarin direct.
 • Ondersteunt de Projectleider, de Project Engineer en de Field Service Engineer op software technisch gebied.
 • Volgt de marktontwikkelingen, met name op het vakgebied, maar zeker ook met betrekking tot nieuwe HVAC procestechnologie.